Miloš Strmenský - MONTÁŽ TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ